ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2551
  รายละเอียด : : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ได้จัดทำกิจกรรมโครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2551 (ปีที่ 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง ในวันที่ 27 มีนาคม 2551 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง หมู่ที่ 1 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในวันดังกล่าว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 1724 คน