ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่องการปิดเรียนกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหยีใน
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่องการปิดเรียนกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหยีใน องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงจึงขอปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหยีใน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - ุ สิงหาคม 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน