ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์ารบริหารส่วนตำบลชะมวง
SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 110 คน