ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 111 คน