ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 108 คน