ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศอำเภอควนขนุน เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ประกาศอำเภอควนขนุน เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 125 คน