ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 113 คน