ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศอำเภอควนขนุน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงครั้งแรก
  รายละเอียด : ประกาศอำเภอควนขนุน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงครั้งแรก
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงครั้งแรก ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 86 คน