ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
  รายละเอียด : เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 574 คน