ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการ อบต.พบประชาชน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง จัดโครงการ อบต.พบประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ หมู่ที่ 1 ในกิจกรรมดังกล่าวประชาชนสามารถแจ้งปัญหาและเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของ อบต.ได้ และในกิจกรรมดังกล่าวมีการแจกพันธุ์พิชและพันธุ์ปลาให้ประชาชนนำไปปลูกและเลี้ยงเพื่อเสริมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 610 คน