ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการคืนกำไรให้ผู้ชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.ชะมวง
  รายละเอียด :

โดยการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชำระภาษี ประจำปี 2555 ภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้


1. ผู้ที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายน 2555 จำนวน 240 คนแรก 


2. ผู้ที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในเดือนกุมภาพันธ์2555 จำนวน180 คนแรก


3. ผู้ที่ชำระภาษีป้าย ภายในเดือน มีนาคม 2555 จำนวน 30 คนแรก


Slot Deposit Pulsa
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 605 คน