ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2563
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 130 คน