ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน