ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ได้ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน รายละเอียดตามแผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 68 คน