ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
02 เม.ย. 2563
102 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
02 เม.ย. 2563
103 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี63 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
31 มี.ค. 2563
104 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
27 มี.ค. 2563
105 น้ำทุกหยุดมีคุณค่า รู้รักษา และประหยัด
140
26 มี.ค. 2563
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
26 มี.ค. 2563
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน-หนองพ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
13 มี.ค. 2563
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๕๖-๐๒๐ สายหลุมพอโหร่ง-สามหนอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ดาวน์โหลดเอกสาร
134
13 มี.ค. 2563
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
28 ม.ค. 2563
110 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
24 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23