ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
142
26 พ.ย. 2562
122 สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษ๊ท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
14 พ.ย. 2562
123 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
07 ต.ค. 2562
124 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
03 ต.ค. 2562
125 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
03 ต.ค. 2562
126 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
08 ก.ค. 2562
127 รายงานแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
08 ก.ค. 2562
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
05 ก.ค. 2562
129 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
28 มิ.ย. 2562
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
134
28 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23