ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดาวน์โหลดเอกสาร
172
10 ม.ค. 2561
152 การรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
182
09 ม.ค. 2561
153 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
208
29 ส.ค. 2560
154 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายโรงเรียนวัดพิกุลทอง-บ้านในสวน หมู่ที่ 11 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
26 มิ.ย. 2560
155 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกประปา-สามแยกบ้านนายชม หมู่ที่ 14 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
26 มิ.ย. 2560
156 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวันกตัญญูตำบลชะมวง ปีที่ 37 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
31 มี.ค. 2559
157 การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
24 พ.ย. 2558
158 คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคเชื้อไวรัสอีโบลา ดาวน์โหลดเอกสาร
229
16 ก.ย. 2557
159 คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคเชื้อไวรัสอีโบลา ดาวน์โหลดเอกสาร
226
16 ก.ย. 2557
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่องใช้แผนบริหารความต่อเนืองขององค์การ ดาวน์โหลดเอกสาร
389
04 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23