ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 หน่วยกู้ชีพ อบต.ชะมวง 1669 ดาวน์โหลดเอกสาร
595
09 ส.ค. 2556
162 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ พระราชบัญญัติเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
04 มิ.ย. 2556
163 เกณฑ์ร้านอาหารมาตรฐาน“อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) ดาวน์โหลดเอกสาร
244
22 มี.ค. 2556
164 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม อบต.พบประชาชน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
31 ม.ค. 2556
165 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1100
16 พ.ย. 2555
166 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
464
05 พ.ย. 2555
167 แจ้งเตือนภัยการจมน้ำตายในช่วงน้ำท่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
390
22 ต.ค. 2555
168 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและการขึ้นทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
22 ต.ค. 2555
169 การเร่งรัดควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
423
12 ต.ค. 2555
170 ประชาสัมพันธ์จากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
354
01 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23