ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 คำแนะนำการชำระภาษีและงานทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
26 ก.ย. 2555
172 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
386
20 ก.ย. 2555
173 ประชาสัมพันธ์การขจัดโรคการขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
325
20 ก.ย. 2555
174 เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
598
17 ก.ย. 2555
175 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
380
31 ส.ค. 2555
176 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
401
31 ส.ค. 2555
177 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาตำบลชะมวง
375
26 ก.ค. 2555
178 สอบราคางานจ้างโครงการปรับปรุงถนน หม
293
03 พ.ค. 2555
179 ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการรายใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
399
22 ธ.ค. 2554
180 ประชาสัมพันธ์ "ตราสัญลักษณ์ของงานและแนวทางการเผยแพร่" การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
26 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23