ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเม่แห่งชาติประจำปี 2554 ตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
475
29 ก.ค. 2554
182 โครงการวันเข้าพรรษาตำบลชะมวง
642
04 ก.ค. 2554
183 โครงการคืนกำไรให้ผู้ชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.ชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
594
24 มิ.ย. 2554
184 ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬา "ดอนทรายชะมวงสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554" ดาวน์โหลดเอกสาร
503
20 มิ.ย. 2554
185 โครงการ อบต.พบประชาชน
598
27 พ.ค. 2554
186 ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬา "ชะมวงสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2554" ดาวน์โหลดเอกสาร
547
10 มี.ค. 2554
187 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
578
26 ม.ค. 2554
188 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
533
26 ม.ค. 2554
189 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
567
26 ม.ค. 2554
190 โครงการวันแม่แห่งชาติตำบลชะมวง และโครงการวันผู้สูงอายุตำบลชะมวง ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
589
05 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23