ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีพัทลุง “ โครงการเด็กดีศรีท้องถิ่น” ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 ก.พ. 2565
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
31 ม.ค. 2565
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
31 ม.ค. 2565
14 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
27 ม.ค. 2565
15 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคำขอรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีเกษตรกรผู้รับที่ดินถึงแก่ความตาย ดาวน์โหลดเอกสาร
69
17 ม.ค. 2565
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 ม.ค. 2565
17 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
11 ม.ค. 2565
18 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 ธ.ค. 2564
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
29 ธ.ค. 2564
20 ประกาศอำเภอควนขนุน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
86
22 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23