ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 กฏบัตรอาเซียน ดาวน์โหลดเอกสาร
458
26 ก.พ. 2551
212 สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
452
25 ธ.ค. 2550
213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
447
17 ธ.ค. 2550
214 โครงการคืนกำไรการจัดเก็บภาษีอากรของ อบต.ชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
463
16 พ.ย. 2550
215 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงได้รับรางวัลชมเชยการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2550
450
07 พ.ย. 2550
216 โครงการเข้าค่ายเยาวชนตำบลชะมวง
434
26 ก.ย. 2550
217 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
458
18 ก.ย. 2550
218 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
463
25 ก.ค. 2550
219 การบริการแก่ประชาชนในเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
433
14 พ.ค. 2550
220 วันกตัญญูตำบลชะมวง ปีที่ 28 ประจำปี 2550
570
30 มี.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23