ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 มิ.ย. 2564
42 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
02 มิ.ย. 2564
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 มิ.ย. 2564
44 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
18 พ.ค. 2564
45 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง การฉีดวัคซืน หยุดเชื้อ เพื่อพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
17 พ.ค. 2564
46 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
13 พ.ค. 2564
47 คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
07 พ.ค. 2564
48 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
01 พ.ค. 2564
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
01 พ.ค. 2564
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
30 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23