ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
30 เม.ย. 2564
52 คำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 692/2564 เรื่อง การบังคับให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
27 เม.ย. 2564
53 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid -19 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
27 เม.ย. 2564
54 แนวทางปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
152
19 เม.ย. 2564
55 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid -19 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
17 เม.ย. 2564
56 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 เม.ย. 2564
57 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
01 เม.ย. 2564
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
19 มี.ค. 2564
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
173
05 มี.ค. 2564
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
04 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23