ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
03 มี.ค. 2564
62 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
03 มี.ค. 2564
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ตำบลชะมวงเพื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษ (เด็กดีศรีท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 มี.ค. 2564
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน “โครงการเด็กดีศรีอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย” เข้าเรียนต่อโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
161
01 มี.ค. 2564
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
01 มี.ค. 2564
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ตำบลชะมวง เข้าสอบคัดเลือกเรียนต่อโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ดาวน์โหลดเอกสาร
147
23 ก.พ. 2564
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ตำบลชะมวงที่เข้ารับการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษ (เด็กดีศรีท้องถิ่น) โรงเรียนสตรีพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
23 ก.พ. 2564
68 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
152
17 ก.พ. 2564
69 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
29 ม.ค. 2564
70 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
29 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23