คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2558